OHUTUSKULTUUR

Ohutus algab mõtlemisest

Ohutuskultuur osutab sellele, kuidas organisatsioon tähtsustab ja väärtustab ohutust. Seda kujundavad kõigi töötajate ühised hoiakud, normid, uskumused ja väärtused. Ohutuskultuuri puudused on osutunud olulisteks põhjusteks erinevate õnnetuste ja juhtumite tekkel tuumatööstuses.

On oluline, et inimesed mõistaksid tõhusa ohutuskultuuri omadusi ja organisatsioonidel oleks võimekus hinnata selle tugevust ja kvaliteeti. Individuaalne vastutus ohutuse eest, küsiv suhtumine, vastutus otsuste tegemise eest, tõhus suhtlus ja kõrge usaldus, on kõik tervisliku ohutuskultuuri näitajad.

INES skaala

Kõik tuumaenergeetikas vähegi tähelepanu väärivad intsidendid, rääkimata õnnetustest, registreeritakse IAEA vastavas registris ning avalikustatakse. Juhtumid, mis teistes energeetikasektorites eritist tähelepanu ei vääri, on tuumaenergeetikas väga terava tähelepanu all, ning seetõttu ongi selle sektori ohutuskultuur tähelepanuväärne.

INES skaala ehk rahvusvaheline tuumaintsidentide skaala on vabatahtlik kommunikatsioonitööriist, mis aitab sektoril selgitada, kui tõsine üks või teine juhtum on ning kuidas need omavahel suhestuvad. Skaala loodi 1990. aastal Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri poolt.

Tuumaintsidendid on klassifitseeritud seitsmele tasemele ohtlikkuse ja tagajärgede ulatuse põhjal printsiibil, et kõrgema taseme intsidendi ohtlikkus ja ulatus ületab kümnekordselt eelmise taseme oma. Kuna iga intsidendi või õnnetuse mõju võib olla eripalgeline, on taseme määramine subjektiivne, kuid annab siiski võimaluse intsidente võrrelda.

LOE LISAKS IAEA LEHELT