Simpsonid. Lahe multikas, kehv tuumajaam. Õnneks on reaalsed tuumajaamad märksa paremini juhitud ja kontrollitud, kui see, mida Springfieldi linnakeses opereerib Homer Simpson. USA Energeetikaminsteerium tegi 2018. aastal Springfieldi tuumajaama “kontrollvisiidi” ja tõi välja seitse põhilist eksimust, mis ei võimaldaks sellel kahe survevee-reaktoriga jaamal kunagi tegutsemislitsentsi saada 🙂

https://simpsons.fandom.com/wiki/Springfield_Nuclear_Power_Plant