Rootsi ja Some jäätmelahendus

Mis on lõppladestusjaam?

Lõppladestusjaam on rajatis, mille abil isoleeritakse radioaktiivsed jäätmed ohutult keskkonnast.

Rahvusvahelised teadlaste, inseneride ning energeetikute foorumid on jõudnud ühisele arusaamale, et optimaalseim viis radioaktiivsete jäätmete ohutuks pikaajaliseks isoleerimiseks on nende matmine piisavalt sügavale maa alla.

Lõppladestusjaam on seega rajatis, mis luuakse maapinnast allapoole, kusjuures selle sügavuse määrab jäätmete radioaktiivsustase. Mida pikema elueaga on jäätmed ning mida kõrgem jäätmete radioaktiivsustase, seda sügavamale jaam ehitatakse.

Lühikese elueaga jäätmed seevastu võib matta ka maapinna lähedale. Millise konkreetse ehitusprojekti järgi ning millist kaevandamise tehnoloogiat kasutades jäätmed maa alla saadakse, oleneb faktoritest, nagu geoloogia, jäätmete hulk, ühiskonna arvamus, siduvad varasemad strateegilised valikud jms.

Seni on väga madala radioaktiivsusega jäätmete ladestamiseks kasutatud ka maapealseid jaamasid, mis sisuliselt näevad käidu vältel välja nagu ehitusplatsi parklad. Konkreetse maalapi mahu täitumisel kaetakse jäätmete pakendid – konteinerid, metalltünnid vms – pinnasega. Kuigi maapealsed lõppladestusjaamad on tänu väga väikesele maetavale radioaktiivsusele ohutud, ei julgustata enam nende rajamist peamiselt nende „optika“ tõttu selline ladustamisviis ei ole ühiskonnale vastuvõetav.

Enamasti on otstarbekas rajada eraldi lõppladestusjaamad kasutatud kütusele ning muudele jäätmetele, kusjuures geograafiliselt võivad nad siiski olla samas kohas, kuid eri sügavustel. Praktika kohaselt peab kasutatud kütuse deponeerima vähemalt 400 meetri sügavusele, samal ajal kui väiksema radioaktiivsustasemega jäätmete matmiseks piisab kuni 40 meetrist. Kõigi tekkinud jäätmete 400 meetri sügavusele deponeerimine oleks seega nii-öelda üledimensioneeritud lahendus, samas kui kasutatud kütuse maapinna lähedale matmist ei saa lugeda ohutuks.

Nii peab iga riik praktikas arvestama vähemalt kahe eri tüüpi lõppladestusjaamaga. Rootsi on valinud ehitada hoopis kolm lõppladestusjaama – ühe lühikese ja keskmise elueaga jäätmete, ühe pika elueaga jäätmete ning ühe kasutatud kütuse jaoks. Kõik kolm jaama ehitatakse aga samasse piirkonda, Forsmarki tuumajaama kõrvale, pealinnast Stockholmist umbes 150 kilomeetri kaugusele.

Soome tuumajäätmete lõppladestusjaam
https://www.youtube.com/watch?v=WCHqxqlZUNA
Rootsi tuumajäätmete lõppladestusjaam

Lingid

Soome tuumajäätmete lõppladestusjaam – https://www.posiva.fi/en

Rootsi tuumajäätmete lõppladestusjaam – https://www.skb.com/skb-swedish-nuclear-fuel-and-waste-management-company/