Tuumaenergia müüdid

🔎 Kas tuumaenergia on kõige ohtlikum energia? Tuumareaktorid on avariiohtlikud?
🔎 Kas radioaktiivsete jäätmete ohutuks käitlemiseks puuduvad lahendused?
🔎 Kas tuumaenergia tootmine põhjustab kasvuhoonegaaside emissiooni?
jne.

Müüte aitavad murda kolm tuumaenergiat hästi tundvat spetsialisti:
👤 Allan Vrager on soojustehnika insener ning tuumaenergia lektor; 
👤 Andi Hektor on CERNis töötanud osakestefüüsik ja teaduse populariseerija. 
👤 Kaspar Kööp on tuumaohutuse spetsialist, kes töötab Rootsis KTH-s (Kuninglik Tehnoloogiainstituut) tuumaohutuse osakonnas ning on Fermi Energia kaasasutaja.