Tuumaenergia toetajad

Lemmit Kaplinski

Tartu Linnavolikogu esimees, keskkonna- ja energeetikahuviline

Tuumaenergia on juba üle poole sajandi tõestatult kõige ohutum ja väiksema ressursikuluga elektritootmise viis maailmas nii absoluutarvudelt kui toodetud energiaühiku kohta. Paraku on sellest rääkimine raskendatud vähese teadlikkuse tõttu ning ühiskonnas levivad erinevad müüdid, mis piiravad tõsiseltvõetavaid samme puhtama tuleviku suunas.

Andi Hektor

Astro-osakestefüüsika vanemteadur, KBFI. Töötanud Tartu, Uppsala, Helsingi ja Cambridge ülikoolides ning CERNis Šveitsis.

Sel kümnendil ehitatakse esimesed kesk- ja kõrgtemperatuursed kommertsreaktorid, millel on kaks suurt eelist – need suudavad toota otse termokeemilist vesinikku, ning hoiustada kõrgtemperatuurset soojust palju odavamalt, kui mistahes lähitulevikus kättesaadav elektrienergia salvestusmeetod.

Jaak Laineste

Ettevõtja, geoinformaatik, kliimaaktivist

Soodsa hinnaga elekter peab olema saadaval kogu aeg. Stabiilse, juhitava mahuga ja puhta elektrienergia tootmiseks pole tuumaenergial seni praktilisi alternatiive.

Kalev Kallemets

Fermi Energia juhatuse liige, endine Eesti Geoloogiateenistuse asedirektor

Seni on tuumaenergiat tootnud vaid suurriigid, kuid väikeste moodulreaktorite arendamine on loonud võimaluse ka väiksematele.


Links

https://tuumanoored.ee