Tuumaintsidentid

Ines skaala

Rahvusvaheline tuumaintsidentide skaala on vahend ühtsel viisil tuuma- ja radiaoktiivsusintsidentide ohutasemest informeerimiseks. Skaala loodi 1990. aastal Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri poolt.

Three Mile Island | 1979

Reaktori tuum jäi mitmeks tunniks piisava jahutuseta ja sulas. Väliskeskkonda jõudis väike osa radioaktiivseid gaase, mis andsid ümberkaudsetele elanikele keskmiselt 0,01 mSv suuruse lisa-kiiritusdoosi, mis on 0,2–0,5 % aastasest looduslikust doosist.

Tšornobõl | 1986

Tšornobõli õnnetuse põhjuseks oli reaktori disaini, toonase konfiguratsioon, protseduurireeglite räige rikkumise, reaktori kaitsekesta puudumise.

Fukushima | 2011