Tuumkütus

Tuumajaamade kütuseks on tavaliselt uraan, täpsemalt uraandioksiidist pressitud pelletid,

uraandioksiidist pressitud pelletid

mis asetatakse erisulamist kütusevarrastesse.

kütusevarras

Need vardad keevitatakse kinni ja seatakse kimpu, mida nimetatakse kütusekoostuks.

kütusekoostu

Vardaid reaktoris üksteise suhtes kindlasse asendisse liigutades käivitub varraste sees olevates kütusepelletites kontrollitud ahelreaktsioon, mis väljendub eralduvas soojusenergias, mis kandub reaktoris olevasse vette ning selle vee soojusenergia muudetakse auruks. Aur juhitakse turbiinile, ning turbiin käitab elektrit tootvat generaatorit.