Artikli ĂĽlesehitus

Kõige tähtsam on artiklis põhiidee, mille ümber kogu ülejäänud artikkel on üles ehitatud. Põhiidee olemasolu tagab, et artikkel ei tuleks laialivalguv.

Pealkiri

 • Pikkus: kuni 35 th.
 • Pealkiri on artiklist kõige loetavam osa.
 • Pealkiri võiks olla väikseim sõnade arv, mis kirjeldab adekvaatselt artikli sisu.
Näidis:
Väike moodulreaktor

Teesid

 • Pikkus: ~175 th.
 • Enamik lugejaid otsustab just teeside põhjal, kas artikkel on huvipakkuv ja lugemist väärt.
 • Teesid esinevad iseseisva tekstina. Seetõttu peaks artikli teese käsitlema mitte sissejuhatusena artiklisse, vaid kokkuvõttena artiklist.
Näidis:
Väikese moodulreaktori tehnoloogiaga tuumajaam oleks oluliselt väiksem, ehitamiseks lihtsam, kiirem ja odavam ning veelgi ohutum, kui täna maailmas levinud suured tuumajaamad.

Sissejuhatus

 • Pikkus: kuni 1800 th.
 • Näidis:
  “Väike moodulreaktor” ehk VMR on rahvusvahelise definitsiooni järgi kuni 300 MW (megavatti)elektrivõimsust tootev tuumareaktor. Inglise keeles Small Modular Reactor, SMR.
  
  Väike
  “Väike” tähendab seda, et võimsus (ja ka mõõtmed) on võrreldes tänapäeval valdavalt kasutuses olevatest reaktoritest (1000+ MW) oluliselt väiksem. Erinevate tootjate reaktorid on võimsusega alates paarikümnest megavatist kuni 300-ni, mõni ka veidi suurem.
  
  Moodul-
  “Moodul-” tähendab seda, et väiksemate mõõtmete tõttu saab reaktori kas sektsioonide kaupa või tervikuna toota tehases, mitte ei pea ehitama seda jaama ehitusplatsil – täpselt nagu moodulmaja. See teeb ehitusaja lühemaks ja kogu projekti odavamaks.

  Peatekst

 • Pikkus: kuni 3600 th.
 • Näidis:

  Väikese moodulreaktoriga jaam:

  OHUTUM

  Väikeses reaktoris on vähem tuumkĂĽtust ning ohutussĂĽsteemid on integreeritud ĂĽhtseks tervikuks, mis tagab parema reaktorisĂĽdamiku jahutuse ja väliskeskkonnast eraldatuse.

  STANDARDISEERITUD KOMPONENDID

  Suured reaktorid pannakse kokku elektrijaamas, moodulreaktoreid saab toota tehases. See vähendab hilisemaid probleeme jaama ehituse käigus ning detaile saab kiiresti vahetada.

  LĂśHEM EHITUSAEG

  Väikese reaktori ehitus võtab vähem aega ja puhas elekter jõuab tarbijateni kiiremini. See vähendab ka majanduslikku riski – jaam saab hakata elektrit müüma kaheksa aasta asemel kahega.

  PAINDLIKUM TOOTMINE

  Väikese reaktori tootmisvõimsust on parem juhtida ning see toimib hästi ka taastuvenergia tootmisega võrkudes, kus on suurem vajadus kiiresti tootmisvõimsust lisada või vähendada.

  VĂ„HEM EHITUSMATERJALI


  Väikesed moodulreaktorid on lähituleviku tehnoloogia tuumaenergia kasutamiseks. Väikese moodulreaktoriga  elektrijaamad on kĂĽll tööpõhimõttelt tuumajaamad, kuid nii ehituselt, ohutuselt kui ökonoomikalt väga erinevad 20. sajandi suurtest ja ĂĽlikeerukatest tuumajaamadest. Väikese moodulreaktoriga jaamad on kĂĽmneid kordi väiksemad – need võtavad vähem ruumi, kuid annavad ikkagi palju CO2-vaba puhast elektrienergiat ilmast ja aastaajast sõltumata.

  Fermi Energia analĂĽĂĽsib hetkel mitut kõige potensiaalsemat reaktoritehnoloogiat, mille on välja sõelunud teostatavusanalĂĽĂĽs (pdf). Lõplik tehnoloogia valik tehakse projekti hilisemas faasis. Välistatud ei ole ka mõni muu reaktoridisain, kui selline uus konkurentsivõimeline tehnoloogia turule peaks tulema.

  Oluliseks valikukriteeriumiks on see, et vastav reaktorimudel oleks kõigepealt valmis ehitatud ja praktikas oma toimivust ja arendusmeeskonna lubadusi tõestanud USA-s, Kanadas või UK-s, kus on olemas ka piisavalt pädevad kontrolliasutused. 

  Viited

  Näidis:
  Meedia
  
  
  Viited Arenduses reaktorid IAEA lehel Dokumendid Teostatavusanalüüs väikse moodulreaktori (VMR) sobivusest Eesti energiavarustuse tagamiseks ja kliimaeesmärkide täitmiseks 2030+ | PDF