Elektri hind

Iga elektrijaama ülesanne on toota elektrit. Kui soovime seda elektrit ka ühiskonnana kasutada, peab elekter olema kättesaadava hinnaga, ning seda alati, aastaringselt, iga päev. Elektrienergia kättesaadavusest sõltub nii meie majanduse kui meie endi käekäik siin Eestis.

Kuigi tuumaenergiat peetakse  kalliks, on see tegelikult üks odavamaid energialiike – seda tõendavad nii pikaajaline käidukogemus kui tulevikuprognoosid.

Maailmas arenduses olevad väikesed moodulreaktorid on senistest tuumajaamadest veelgi ökonoomsemad, kuna kasutavad vähem ehitusmaterjale, valmivad kiiremini ja sisaldavad ka vähem (suhteliselt kallist, kuid elektri hinnast vaid kümnendiku moodustavat) tuumkütust.

Eestis kaalumisel olevate väikereaktorite puhul eeldatakse elektritootmise omahinnaks ca 50€/MWh (2019. aasta hindades), mis teeks sellest energialiigist elektriturul ühe konkurentsivõimelisema.


Meedia

Links

https://www.iea.org/reports/projected-costs-of-generating-electricity-2020

https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/#/nordic/map