Töökohad

Auvere elektrijaam | Foto: Eesti Energia

Hinnanguliselt, umbes 300 MWe (sama suur kui Auvere elektrijaam) võimsusega väikese moodulreaktori puhul oleks tuumaenergia valdkonnas töötavate inimeste arv Eestis umbes 100-200 inimest, mis sõltub teatud määral valitava tehnoloogia iseärasustest ning ka jaama operaatori ning tuumaregulaatori organisatsiooni loomisel tehtavatest valikutest. Need 100-200 inimest jagunevad erialade kaupa laiaks spektriks.


Tuumajaama töötajad

Tuumaala tippspetsialistid

5% (5-10 inimest) 

Töötajad kellel on väga sügav tuumaalane teadmine.

Teadlased, põhilised projekteerimis- ja ohutuseksperdid.

Tuumaala spetsialistid

15% (15-30 inimest)

Töötajad tugeva tuumaalase kogemusega.

Protsessiinsenerid, käidu-, hoolduse- ja järelevalvetöötajad.

Tuumaalase teadlikkusega töötajad

80% (80-160 inimest) 

Töötajad tuumaenergeetika alase taustata, aga heade teadmistega tuumaohutuskultuurist ja tuumaala nüanssidest.

Ehitus-, mehaanika-, automaatika, protsessi- ja elektriinsenerid, projektijuhid ja -koordinaatorid, kvaliteedikontrolli insenerid, jne.


Milliseid inimesi tuumajaam tegelikult vajab?

Videoloeng | Kestvus 39 min.